Zaměstnanci a pedagogičtí pracovníci

Ředitelka školy
Jméno Funkce Email
Klimešová Milena, Mgr. ředitelka školy klimesova@souobchpolicka.cz
Zástupkyně ředitelky
Jméno Funkce Email
Mrázová Marcela, Ing. zástupkyně ředitelky mrazova@souobchpolicka.cz
Vedoucí učitelka praktického vyučování
Jméno Funkce Email
Jurášová Martina, Bc. vedoucí učitelka praktického vyučování jurasova@souobchpolicka.cz
Pedagogičtí pracovníci pro teoretické vyučování
Jméno Funkce Email
Břeňová Ivana, Mgr. tělesná výchova, psychologie, podpora zdraví, zdravověda, epidemiologie a hygiena brenova@souobchpolicka.cz
Dudková Magdalena, Mgr. matematika dudkova@souobchpolicka.cz
Dvořáková Ivana, Mgr. kosmetika, pleťová kosmetika, somatologie, zdravověda, výtvarná výchova, estetická a výtvarná výchova, hospodářský zeměpis, užité výtvarnictví dvorakova@souobchpolicka.cz
Feltlová Jana, Mgr. český jazyk a literatura, základy rétoriky, dějepis, občanská nauka, výchovný poradce, kariérový poradce feltlova@souobchpolicka.cz
Filipi Helena technologická cvičení filipi@souobchpolicka.cz
Kadidlová Hana, Mgr. základy přírodních věd, kosmetické a kadeřnické materiály, kosmetika, podpora zdraví, výtvarná výchova, hospodářský zeměpis, preventista sociálně - patologických jevů kadidlova@souobchpolicka.cz
Kladivová Marie, Ing. ekonomika, účetnictví, ekonomické a účetní cvičení kladivova@souobchpolicka.cz
Klíma Ladislav, Mgr. právo, ekonomika, veřejná správa, cvičení ze správního řízení, občanská nauka klima@souobchpolicka.cz
Klimešová Milena, Mgr. český jazyk a literatura, základy rétoriky klimesova@souobchpolicka.cz
Kolomazník Tomáš. Ing. právní administrativa, tělesná výchova, teorie masáží, somatologie, kineziologie kolomaznik@souobchpolicka.cz
Kozáčková Radka, Bc. anglický jazyk kozackova@souobchpolicka.cz
Křenková Magdalena, Bc. kadeřnická technologie, vlasová kosmetika, kadeřnické materiály, výtvarná výchova krenkova@souobchpolicka.cz
Mrázová Marcela, Ing. informační a komunikační technologie, písemná a elektronická komunikace, základy podnikání mrazova@souobchpolicka.cz
Pražan Ivo, Ing. ekonomika, ekonomika podniku, obchodní provoz, management a marketing, hospodářský zeměpis, zbožíznalství prazan@souobchpolicka.cz
Rössler Aleš, Mgr. matematika, informační a komunikační technologie, občanská nauka, písemná a elektronická komunikace rossler@souobchpolicka.cz
Spálenková Hana, Mgr. anglický jazyk, cvičení ze správního řízení, právo, psychologie spalenkova@souobchpolicka.cz
Vápeníková Ivana, Mgr. ruský jazyk
Vargová Lucie, Mgr. německý jazyk, anglický jazyk, veřejná správa, právo vargova@souobchpolicka.cz
Zárubová Miroslava, Mgr. německý jazyk, ekonomické cvičení, informační a komunikační technologie, účetnictví, ekonomika podniku, seminář z odborných předmětů zarubova@souobchpolicka.cz
Pedagogičtí pracovníci pro odborný výcvik
Jméno Funkce Email
Filipi Helena učitel OV - kadeřník filipi@souobchpolicka.cz
Fučíková Olga učitel OV - kadeřník fucikova@souobchpolicka.cz
Jurášová Martina učitel OV - obchodník jurasova@souobchpolicka.cz
Kubíková Jana učitel OV - rekondiční a sportovní masér kubikova@souobchpolicka.cz
Lapáčková Renata učitel OV - kosmetické služby lapackova@souobchpolicka.cz
Přiklopilová Irena učitel OV - kadeřník priklopilova@souobchpolicka.cz
Šimonová Zdeňka učitel OV - rekondiční a sportovní masér simonova@souobchpolicka.cz
Voráčová Leona učitel OV - rekondiční a sportovní masér voracova@souobchpolicka.cz
Pedagogičtí pracovníci pro domov mládeže
Jméno Funkce Email
Dočekalová Zuzana, Bc. vychovatelka docekalova@souobchpolicka.cz
Klapalová Dagmar vychovatelka klapalova@souobchpolicka.cz
Nožková Ludmila, DiS. vedoucí vychovatelka nozkova@souobchpolicka.cz
Vedoucí ekonomicko - správního úseku
Jméno Funkce Email
Vaněčková Jitka vedoucí ekonomicko - správního úseku vaneckova@souobchpolicka.cz
Hospodářka
Jméno Funkce Email
Křížová Hana hospodářka krizova@souobchpolicka.cz
Vedoucí školní jídelny
Jméno Funkce Email
Bednářová Martina vedoucí školní jídelny bednarova@souobchpolicka.cz