Slavnostní vyhlášení výsledků literární, historické a fotografické soutěže Daniel

21. 3. 2018 se v prostorách Židovského muzea v Praze konalo slavnostní vyhlášení výsledků literární, historické a fotografické soutěže Daniel. Jedná se o celostátní soutěž organizovanou pro talentované žáky NIDV, MŠMT, Židovským muzeem v Praze a řadou dalších kulturních institucí. Letošním tématem byl holocaust a jeho reflexe. Naši školu reprezentovala Pohádkou o jiskřičce Martina Vítová, žákyně 3.E. Za svou práci převzala čestné uznání. Vzhledem k tomu, že uspěla v konkurenci prestižních pražských gymnázií, je to velký úspěch. Martině blahopřejeme a přejeme síly do další literární práce.

*