Logická olympiáda

*

Žáci naší školy se pravidelně každým rokem účastní Logické olympiády.

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování
a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

V září 2017 reprezentovali naši školu žáci oborů Veřejnosprávní činnost a Kosmetické služby.

Stalo se již pravidlem, že každým rokem se některý z účastníků nominačního kola probojuje do kola krajského. Tentokrát si svým vynikajícím výkonem zajistila místo v krajském kole této soutěže Natálie Jílková ze třídy 2.E.

Gratulujeme!