Jazyková soutěž ve Znojmě

I tento rok, 17. 3. 2016, jsme se zúčastnili již pátého ročníku jazykové soutěže ve Znojmě. Této soutěže se mají možnost zúčastnit všechny školy sdružení SČMSD. Soutěž probíhá ve třech kategoriích: anglický, německý a francouzský jazyk. Naše škola se prezentovala v prvních dvou zmíněných kategoriích, ostatně stejně jako ostatní zúčastněné školy.

Každý rok pořádající škola rozešle téma na danou prezentaci, kterým pro tento rok bylo „Setkání s kamarádem po několika letech“.

Již tradičně jsou vyučující cizích jazyků v porotách, ve kterých mohou porovnávat výkony svých svěřenců s ostatními žáky škol sdružení. Konkurence je opravdu veliká a každým rokem je náročnější obhájit medailové pozice z ročníků minulých. Proto jsme všichni byli velmi spokojení, když jsme si domů přivezli bronzová místa z anglického i německého jazyka.

Doufáme, že i v příštím roce budeme mít příležitost se tradiční soutěže zúčastnit a získat cennou zpětnou vazbu o znalostech a dovednostech našich žáků.

Za kabinet cizích jazyků, Mgr. Miroslava Zárubová a Bc. Hana Spálenková.

Ve čtvrtek 17. 3. 2016 jsem se, se svou spolužačkou Mílou Lopaurovou zúčastnil soutěže dvojic v anglickém jazyce ve Znojmě. Soutěž byla na téma: Setkání přátel po několika letech. Naše scénka byla tématem umístěna v pravěku. Bylo celkem 9 soutěžních dvojic. Každá dvojice si losovala pořadové číslo, podle kterého poté šla předvést svůj výkon. My jsme si vylosovali č. 5. Konkurence byla veliká. Když jsme viděli a slyšeli prvních pár rozhovorů, bylo nám jasné, že se nejspíše ani neumístíme. Nakonec jsme ale skončili na 3. místě, což pro nás bylo obrovské překvapení.

Organizačně bylo všechno zvládnuté na jedničku. Po škole nás provázeli studentky cestovního ruchu. Ukázaly nám kde je jídelna a kde je kavárna. Také jsme dostali poukazy na oběd a na kávu se zákuskem. Když to všechno shrnu, starali se o nás velice dobře.

Mluvím za sebe i za Mílu, když řeknu, že jsme naší účasti nelitovali.

Pavel Pekník, 4.A.

Dne 17. 3. 2016 jsme se s paní učitelkou Spálenkovou a Zárubovou zúčastnili jazykové soutěže ve Znojmě. Obchodní škola nás velice uchvátila, protože byla na skvělé úrovni. Starost a zájem personálu a žáků o naší přítomnost byla nad naše očekávání. Celý výlet se nám opravdu líbil a rádi bychom přivítali další podobné akce.

K. Doubravská, A. Borovičková, 2.E.