Informace pro uchazeče

Děkujeme všem zájemcům o studium u nás za přihlášky podané do oborů v naší škole.

Informace k průběhu přijímacího řízení a pozvánka k podpisu Smlouvy o vzdělávání v soukromé škole pro obory s výučním listem budou zaslány v nejbližší době.

Pozvánky k jednotné přijímací zkoušce pro studijní obory budou zaslány po vygenerování Centrem, nejzazší termín, kdy Centrum vygeneruje pozvánky je 20. 3. 2017. S přihláškami budou zaslány i další informace k průběhu přijímacího řízení a pozvánka k podpisu Smlouvy o vzdělávání v soukromé škole.

Důležité nejbližší termíny:

  • 12. dubna 2017: 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
  • 19. dubna 2017: 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
  • 22. duben 2017: oznámení výsledků přijímacího řízení do oborů s výučním listem na našem webu
  • 24. duben 2017: podpisy Smlouvy o vzdělávání v soukromé škole pro uchazeče o obory s výučním listem
  • 29. duben 2017: oznámení výsledků přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou na našem webu
  • 9. květen 2017: podpisy Smlouvy o vzdělávání v soukromé škole pro uchazeče o obory s maturitní zkouškou

Další kola přijímacího řízení budou vyhlašována do naplnění kapacity oborů.

Sledujte informace na našich webových stránkách www.souobchpolicka.cz.