Grantové prostředky

*

Naše škola uspěla v získání grantových prostředků v rámci tzv. Výzvy č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, pro období
1. 9. 2017 - 31. 8. 2019 a v současné době probíhá realizace zvolených šablon.

Dále je škola zapojena do projektu:

Soubor ke stažení: Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století.docx
(Soubor bez bližšího popisu, 76.70kB)