Grantové prostředky

*

Naše škola uspěla v získání grantových prostředků v rámci tzv. Výzvy č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, pro období
1. 9. 2017 - 31. 8. 2019 a v současné době probíhá realizace zvolených šablon.